سندرم شانه شناگر
 • شنبه, 07 تیر 99

سندرم شانه شناگر

گیر افتادن بافت نرم است که در شناگران شایع می باشد. حالت مذکور در نتیجه آزردگی و فشردگی بافت های نرم در میان سر استخوان بازو و سقف ایجاد شده به وسیله زایده آخرمی و رباط آخرمی غرابی به وجود می آید.


مطالعه
شانه نابرابر
 • یکشنبه, 08 تیر 99

شانه نابرابر

چنانچه سطح شانه را با یک خط افقی مرجع مورد ارزیابی قرار دهیم، شرایط طبیعی هر دو شانه باید نسبت به این خط، فاصله داشته باشد، یکسان نبودن فاصله شانه ها با خط افقی مرجع در یک طرف را عارضه شانه نابرابر می نامند.


مطالعه
التهاب وتر (تندنیت) و التهاب غلاف آن (پری تندنیت، تنوواژنیت)
 • پنجشنبه, 25 اردیبهشت 99

التهاب وتر (تندنیت) و التهاب غلاف آن (پری تندنیت، تنوواژنیت)

با تکرار حرکت های یک طرفه یا در نتیجه تداوم یک تحریک مکانیکی ممکن است وتر یا غلاف آن واکنش التهابی بروز کند.


مطالعه
کلسیفیکاسیون بافت
 • دوشنبه, 22 اردیبهشت 99

کلسیفیکاسیون بافت

کلسیفیکاسیون_بافت


مطالعه
آستانه درد
 • دوشنبه, 22 اردیبهشت 99

آستانه درد

آستانه_درد


مطالعه
داروهای ضدالتهاب
 • دوشنبه, 22 اردیبهشت 99

داروهای ضدالتهاب

داروهای_ضدالتهاب


مطالعه
دستگاه تحریک کننده گالوانیک
 • سه شنبه, 23 اردیبهشت 99

دستگاه تحریک کننده گالوانیک

دستگاه_تحریک_کننده_گالوانیک


مطالعه
IMPINGMENT
 • سه شنبه, 23 اردیبهشت 99

IMPINGMENT

IMPINGMENT


مطالعه
تعادل و عوامل موثر بر آن
 • دوشنبه, 26 خرداد 99

تعادل و عوامل موثر بر آن

تعادل و عوامل موثر بر آن


مطالعه
کاهش وزن با پیاده روی
 • دوشنبه, 26 خرداد 99

کاهش وزن با پیاده روی

کاهش وزن با پیاده روی


مطالعه
ناهنجاری زانوی پرانتزی
 • دوشنبه, 26 خرداد 99

ناهنجاری زانوی پرانتزی

ناهنجاری زانوی پرانتزی


مطالعه
پشت تابدار
 • سه شنبه, 27 خرداد 99

پشت تابدار

پشت تابدار


مطالعه
برگشت به بالا