12 بهمن 1398

سندرم شانه شناگر

این عارضه نوعی گیر افتادن بافت نرم است که در شناگران شایع می باشد. حالت مذکور در نتیجه آزردگی و فشردگی بافت های نرم در میان سر استخوان بازو و سقف ایجاد شده به وسیله زایده آخرمی و رباط آخرمی غرابی به وجود می آید. فضای میان زایده و رباط کوچک است و چنانچه رباط قطورتر گشته یا کلسیفه شود، این فضا محدودتر می شود. لبه قدامی زایده آخرمی ممکن است در نتیجه رشد اضافی استخوان ناهموار شود (به ویژه در افراد مسن)، رباط غرابی آخرمی تغییرات حاد شونده را به شکل ایجاد استخوان زاید یا کلسیفه ظاهر می سازد که این امر باعث غیر ارتجاعی شدن آن خواهد شد. هنگامی که بخش فوقانی بازو تا حد زاویه 90 درجه نسبت به بدن به جلو و بالا حرکت نموده و سپس چرخش داخلی پیدا می کند بافت های نرم روی لبه تیز رباط غرابی آخرمی دچار فشردگی، التهاب و تورم می شوند و فضای موجود تنگ می شود.  فشار مکرر باعث قطور شدن بافت های نرم و بروز عکس العمل التهابی مزمن می شود. غالبا بخش های آسیب پذیر تاندون فوق خاری و دو سر بازو در گیر می شوند.

 

 

فشردگی بافت نرم در شانه شناگران هنگامی اتفاق می افتد که حرکت به جلو و چرخش داخلی در حرکت های دست در شنای پروانه و کرال باعث بروز درد می شود.

علامت مصدوم بودن مشاهده می شود. بدین مفهوم که وقتی بازوی فرد توسط معاینه گر حرکت رو به جلو چرخش خارجی را به شدت انجام دهد، وی درد شدیدی را حس می کند

در بخش فوقانی سر استخوان بازو حساسیت ایجاد می شود و اگر تاندون دو سر بازو نیز ملتهب شده باشد، در بخش قدامی فوقانی شانه جایی که تاندون قرار دارد، حساسیت وجود خواهد داشت.

هنگامی که دست بیش از سطح افق بالا رود، دردی مشابه درد التهاب تاندون فوق خاری ظاهر میشود. درد به ویژه هنگامی مشحض می شود که دست به سمت بالا برود و چرخش خارجی پیدا کند و نسبت به بدن در زاویه 120-80 درجه قرار بگیرد. بیشترین میزان درد در زاویه 90 درجه ظاهر می شود.

 در حالت مزمن بافت ها سفت و قطور و غیر ارتجاعی می شوند. درد اندکی وجود خواهد داشت که حتی در استراحت نیز متوقف نشده و اغلب شب ها ظاهر می شود. تنیس بازان مبتلا به این عارضه ممکن است در اجرای سرویس مشکل داشته باشند زیرا از بروز درد شدید وحشت دارند. درمان به مانند سندروم (IMPINGMENT) است.

 

حرکات اصلاحی مورد نیاز بدن خود را  از این جا دریافت کنید

 

علل

تکنیک حرکت درست نباشد

راستای اندام دچار مشکل باشد (داشتن ناهنجاری می تواند مزید بر علت باشد)

خوب گرم نکردن قبل از فعالیت ورزشی

انجام حرکات تکراری و طولانی مدت


علایم و نشانه ها

وجود درد مخصوصاً در هنگام حرکت دور شدن بازو به همراه چرخش داخلی

حساسیت به لمس

نقص در حرکت

در صورت مزمن شدن عارضه درد در هنگام استراحت وجود داشته و سبب اختلال در خواب می گردد.


درمان

استراحت و عدم پرداختن به فعالیت بدنی در زمانی که این مشکل ایجاد شده باشد

استفاده از کمپرس یخ موضعی جهت جلوگیری از عدم تورم و درد

استفاده از گرما پس از 72 ساعت جهت افزایش جریان خون و ترمیم محل

انجام برنامه های توانبخشی مناسب

برگشت به بالا